Водич кроз нормативни оквир за остваривање права детета

ПРО – Локално самоуправљање за људе и природу

Истакнуто

Водич за запослене у јединицама локалне самоуправе за остваривање права детета израђен је у оквиру пројекта „Унапређење капацитета локалне самоуправе за остваривање права детета”, који је Стална конференција градова и општина реализовала уз подршку УНИЦЕФ-а током 2023. и 2024. године.

Овим водичем се истовремено излази у сусрет исказаним потребама запослених у је- диницама локалне самоуправе који су узели учешће у акредитованој обуци „Остваривање права детета”, коју је Стална конференција градова и општина Србије спровела током 2023. и 2024. године, да се у оквиру једног документа представе права и одговорности јединица локалне самоуправе дефинисане националним нормативним оквиром у областима од значаја за обезбеђивање, остваривање и заштиту права детета, а којима се доприноси остваривању права детета гарантованих Конвенцијом о правима детета.

Водич можете погледати ОВДЕ.

Вест преузета са сајта УНИЦЕФ-а.

Остале вести