РЕГИОНАЛНИ ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ

О НАМА

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији је место подршке за представнице и представнике цивилног друштва који раде на приближавању Србије Европској унији, а делују на подручју западне и југозападне Србије.

Помажемо раст и развој организација и неформалних група грађана кроз унапређење њихових капацитета, умрежавање и финансијску подршку.

Регионални ЕУРЦ води Ужички центар за права детета и део је националног ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији који води Београдска отворена школа заједно са партнерима: Новосадска новинарска школа, Удружење економских експерата из Ниша (ЕНЕЦА), Млади пољопривредници Србије (Јагодина), Сигурне стазе (Бор) и Нова планска пракса (Београд).

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

-Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација

-Стално отворен: Позив за доделу Донација за неодложну подршку реформским процесима у оквиру европских интеграција Србије

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
ШТА ЈЕ НАША МИСИЈА?

Наша мисија је да, кроз рад регионалног ЕУРЦ, помогнемо цивилном друштву које делује на подручју западне и југозападне Србије, а које је за Србију у Европској унији!

Улога цивилног друштва у процесу евроинтеграција Србије је значајна и видљива. Оно је било и остало снага која Србију усмерава ка Европској унији и најкориснији партнер државе у преговарачком процесу. Активни допринос реформском процесу и приближавању Србије Европској унији остаће приоритет цивилног друштва.

КОЈУ ВРСТУ ПОДРШКЕ ПРУЖАМО?

Регионални ЕУРЦ настоји да окупи представнице и представнике цивилног друштва који раде и делују на подручју западне и југозападне, а учествују у процесу евроинтеграција Србије. Желимо да ујединимо снагу група и појединаца, повежемо их међусобно и оснажимо.

Три су главне врсте подршке коју пружамо:

  • Унапређење капацитета организација и неформалних група кроз групне тренинге и индивидуална менторства
  • Умрежавање цивилног друштва
  • Финансијска подршка кроз грантове
Previous slide
Next slide

услуге које пружамо

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији пружиће финансијску подршку цивилном друштву на територији западне и југозападне Србије. Механизам финансијске подршке је креиран тако да одговори на различите потребе цивилног друштва које је укључено у реформске процесе у склопу приступања Србије Европској унији.

Тренинзи

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада регионалног ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Организације/групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Менторство

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада регионалног ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси, уз подршку изабраног ментора или менторке.

Вести

ЕУ РЕСУРС ЦЕНТРИ У СРБИЈИ

Булевар ослобођења 177

+381 60 655 1901

euresurscentar@bos.rs

Цариградска 21/44

+381 61 187 3224

novaplanskapraksa@gmail.com

beograd

Гаврила Поповића 19

+381 31 510 180

ucpd.1998@gmail.com

uzice

Косовска 1/27

+381 21 31 031 41

office@novinarska-skola.org.rs

novisad

Наде Томић 16/1

+381 62 528 228

office@eneca.org.rs

nis

3. октобар 91/12

+381 63 441 484

info@sigurnestaze.com

bor

Браће Дирак 86/1/19

+381 60 306 3064

podrska.mps@gmail.com

jagodina