Подршка

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији пружиће финансијску подршка цивилном друштву на територији западне и југозападне Србије. Механизам финансијске подршке је креиран тако да одговори на различите потребе цивилног друштва које је укључено у реформске процесе у склопу приступања Србије Европској унији.

Цивилном друштву на располагању ће бити следеће врсте финансијске подршке:

Кроз наш национални ЕУ Ресурс центар биће пружена и додатна подршка цивилном друштву на територији целе Србије. Више о овим механизмима подршке можете пронаћи ОВДЕ.

ТРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада регионалног ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Организације/групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге обухвата следеће области:

   1. Креирање и примена Интерног протокола за заштиту деце од насиља у раду организација

   1. Права детета у контексту рада организација

   1. Препознавање и заштита од дискриминације

   1. Заштита деце и младих о насиља

   1. Деца и интернет – безбедно од почетка

   1. Партиципација – учешће у доношењу одлука

   1. Ученички парламенти у функцији остваривања права

   1. Интеркултуралне компетенције

   1. Дидактички Монтесори материјали у функцији подстицања развоја детета

   1. Јачање компетенција за рад са децом са сметњама у развоју

  Листа тренинга није коначна. Наш национални ЕУ Ресурс центар јачаће капацитете цивилног друштва из додатних области које су потребне за раст и напредак организација и неформалних група. Више о додатним механизмима јачања капацитета пронађите ОВДЕ

  ЕКСПЕРТСКА ВИДЕО – ЛЕКЦИЈА  

  НЕДИСКРИМИНАЦИЈА КАО ЉУДСКО ПРАВО И ПРАВО ДЕТЕТА

  МЕНТОРСТВО

  Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада регионалног ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси,  уз подршку изабраног ментора или менторке.

  Програм менторства је надоградња програма тренинга. Представници цивилног друштва ће, након тренинга, бити у прилици да раде са менторима и менторкама који ће развијати индивидуалне планове у складу са дефинисаним потребама, али и пратити и евалуирати постигнути напредак.

  Актуелности