АЖУРИРАНЕ ВЕРЗИЈЕ ДОКУМЕНАТА ПОЗИВA ЗА ДОНАЦИЈЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАЖЕ ОД 1. АПРИЛА 2024.

Од 1. априла 2024. важе ажурирана документа вазана за наш Позив за донације за покретање нових идеја и развој организације . 

Молимо вас да преузмете најновије верзије докумената са нашег сајта како бисте били сигурни да имате најактуелније информације и обрасце.

Напомињемо да ће евентуалне пријаве које пристигну по старим формуларима бити уважене само уколико стигну до 15. априла. Након тог датума, примењиваће се само ажуриране верзије докумената.

Хвала вам на разумевању и подршци.

Ажурирaну документацију можете преузети у наставку.

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Предлог буџета

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

ЕУРЦ Смернице Донације за покретање нових идеја

Остале вести