Злостављање деце: Савет Европе жели да обештети жртве

Савет Европе захтева истрагу, званично извињење и исплату одштете жртвама у целој Европи  које су преживеле злостављање као деца у државним или верским институцијама

Стразбур, 26. јануар 2024– Савет Европе, који укључује 46 земаља са преко 600 милиона грађана, једногласно је гласао у петак 26.јануара за решавање случајева злостављања из прошлости, по узору на Швајцарску. Сходно томе, патње особа које су преживеле злостављање као деца требало би да буду званично признате у државама чланицама, они који су погођени требало би да добију надокнаду – без обзира на застарелост – и да се научна истраживања спроведу у свакој појединачној земљи. Парламентарна скупштина Савета Европе позива све државе чланице да размотре ситуацију насиља почињеног у јавним, приватним или верским институцијама над децом како би се створили прави услови за жртве да проговоре. Револуционарне препоруке Савета Европе испуњавају захтеве европске организације “Јустице Инитиативе” коју је покренула швајцарска Фондација Гвидо Флури.

Прошлост се не може игнорисати

„Они који игноришу случајеве злостављања у прошлости не могу се ефикасно борити против случајева злостављања данас и сутра“, каже швајцарски известилац Пјер-Ален Фридез у Парламенту Савета Европе. „У Европи никада не смемо да затварамо очи пред злостављањем деце, било да су жртве сексуалних предатора, неоправданог насиља или злостављања у јавним, приватним или верским институцијама које би требало да буду безбедна уточишта.” Овај аргумент је убедио вец́ину. Одобрен је извештај о ситуацији у Европи са јасним препорукама. Попут надлежног комитета Савета Европе, који се вец́ једногласно изјаснио за свеобухватно преиспитивање, и јасна вец́ина у Парламентарној скупштини жели да се случајеви злостављања у Европи поново процене по швајцарском моделу: Патње жртава треба признати широм Европе, а репарације треба извршити у појединачним земљама. Ово укључује злостављање у приватним, државним и црквеним домовима, злостављање у установама за старање о деци и принудна усвајања.

Поновна процена по швајцарском моделу

У Швајцарској, популарна иницијатива, „Иницијатива за репарацију“ Фондације Гуидо Флури, довела је до националног закона који се фокусира на признавање неправде, научну поновну процену и солидарне исплате. Као резултат тога, више од 12.000 људи који су преживели злостављање као деца добило је званична признања за прекршаје и солидарне исплате, а случајеве злостављања је решавала држава.

Као резултат ове успешне репарације, групе жртава и организације за заштиту деце из целе Европе удружиле су снаге у оквиру организације “Јустице Инитиативе” и покренуле кампању за сличан закон на нивоу Савета Европе. Овај пројекат је поново подржала Фондација Гвидо Флури. „Чињеница да је Савет Европе одлучио да изврши свеобухватну поновну процену је сјајан тренутак за жртве из целе Европе! Европска заједница мора да учини све што може да обезбеди да они који су погођени злостављањем добију неки облик правде током свог живота “, каже Гвидо Флури. 

Одлука Савета Европе служи као модел

Савет Европе захтева да државе чланице размотре ситуацију злостављања деце у институцијама у нашим земљама (Док. 15889 – Извештај – Радни документ (цое.инт). Истраге морају бити широке и обухватити физичко, сексуално и психичко злостављање. Околности које омогуц́авају такво злостављање морају се проценити од земље до земље и укључити институционално збрињавање у јавном, приватном или верском окружењу, неадекватно збрињавање, хранитељство у приватним домовима, одузимање деце од родитеља који се сматрају „неспособним“, присилно усвојење и принудне стерилизације.

Власти би тада требало да препознају изазвану патњу и понуде адекватну бригу за њене последице, ако је то икако могуц́е. Ово би требало да буде прац́ено формалним, званичним извињењем власти прошлим и садашњим жртвама.

Коначно, жртвама се мора одобрити компензација, без обзира на њихову старост: морају постојати званична обештец́ења за све жртве, за сву децу која су била изложена било ком облику физичког, сексуалног или психичког насиља и без икаквог временског ограничења на период у ком се могу утврдити чињенице. Сходно томе, дужина времена између почињења злостављања и његовог пријављивања од стране жртве не може бити оправдање за одбијање било какве репарације. Износ досуђене одштете мора бити значајан и сразмеран штети и патњи која је проузрокована.

Државе морају да се упусте у свеобухватан програм мера превенције и подизања свести, укључујуц́и прац́ење установа за институционално збрињавање и сваке ситуације у којој су деца збринута, како би се ризици свели на минимум и открили проблеми у најранијој могуц́ој фази.

“Као чланица Савета Европе и Србија има задатак да примени донешене одлуке. И то је јако добро. Њен задатак је да сваком детету омогући да се осећа заштићено и сигурно. Такође има задатак да открије и сваки пут када у томе није успела, да осуди и казни починитеље злодела али и да то дете које живи са траумом обештети. На тај начин жртви се враћа достојанство, а друштву шаље важна порука да се свако злостављање над децом санкционише. Застарелост за случајеве злостављања деце не треба да постоји.”, каже Јованка Лазаревић, директор огранка Јустице Инитиативе за Србију и Хрватску и главни и одговорни уредник сајта НајбољаМамаНаСвету.цом.

О организацији „Justice Initiative“

Осим што се бави досијеом Савета Европе, „Јустице Инитиативе“ је активна у десетак европских земаља: спроводи националне политичке кампање засноване на четири централна стуба – истина, признање, одштета, превенција. Врхунац у прошлогодишњем раду „Јустице Инитиативе“ је достављање преко пола милиона потписа у Бриселу у знак подршке новом европском закону који позива на вец́у заштиту од сексуалног злостављања на интернету.

Media corner :

Преузмите све информације овде:  https://drive.google.com/drive/folders/1kbZY2NFFJJ7VXtHQhj0xPRJzS3fTEU0F

Контакт за више информација:

Јованка Лазаревић на број +41 793 721 929 Имејл: jovanka@najboljamamanasvetu.com

www.justice-initiative.eu

Овде приступите дигиталној верзији књиге “SHAME – European Stories”:

https://www.yumpu.com/en/document/read/68608817/shame-european-stories-e-book-strasbourg

Вест преузета са сајта Мреже организације за децу Србије.

Остале вести