Иницијални састанак са представницима посредничких организација

Ужички центар за права детета као Регионални ЕУ Ресурс центар за организације цивилног друштва, одржао је иницијални састанак са представницима посредничких организација у Ужицу 14. и 15. децембра 2023. Наши партнери у наредних годину дана биће Форум цивилне акције Пожега (ФОРЦА), Разбојни бизнис центар Крагујевац и Удружење „Светионик“ из Новог Пазара.

Изабране организације цивилног друштва радиће на јачању својих институционалних и програмских капацитета, а током реализације пројеката пружиће подршку за 80 неформалних група које активно делују на локалном нивоу у области приступања Србије ЕУ, а у оквиру тематских области: подршка демократском развоју, унапређење, заштита и промоција људских права, развој локалне заједнице, заштита и унапређење животне средине и климатске промене, унапређење запошљивости, унапређење медијске писмености, професионализација медија и медијских садржаја, јавне политике усмерене ка младима, социјална укљученост осетљивих група, родна равноправност, друге области од значаја за заједницу у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог програма.

Остале вести