Истраживање положаја и потреба младих и стања локалних омладинских политика у Ужицу и Пожеги

Удружење “Народни парламент” је 2023. године реализовало истраживање којим су испитивани положај и потребе младих и стање локалних омладинских политика у Ужицу и Пожеги. Истраживање је реализовано дескриптивном методом, а од техника су коришћене „деск“ анализа и фокус групе.

Рeзулати истраживања указују на то колико се ова два града, на растојању од само 20-так километара, могу разликовати у спровођењу политике према младима и према ставовима и потребама њихове омладине: како размишљају, шта их брине, шта би их учинило задовољним, а шта по питању свега овога предузимају њихове локалне заједнице. 

Неки од налаза истраживања указују на то да постоји потреба за променом начина информисања младих на локалу, да би млади били упућени у активности које Град Ужице спроводи. Млади су истакли да не проводе време на мрежама на којима се Град Ужице оглашава, и дали су предлог за другачије канале информисања: Тик Ток, Вајбер и поткаст који би уређивали и водили млади. Закључак је да треба мењати канале информисања, формат, али и сам „тон“ садржаја. Млади истичу да код њих постоји воља за укључивањем у актуелне ствари у граду, али да информације које стижу до њих нису добро увремењене и нису креиране за младе. Као позитивну ствар издвајају иницијативу Канцеларије за младе која је у процесу покретања поткаста који ће радити млади за младе.

Културни садржај који се нуди младима не задовољава њихове потребе и треба га обогатити и медијски боље промовисати. Млади су дали предлоге за увођење бесплатних секција, нпр. бесплатни часови спорта, научно-образовне секције или уметности. 

У сегменту здравља, млади истичу да знају све доступне начине за пружање здравствених услуга, а ментално здравље младих препознају као примарну тему. Поред доступне психичке подршке, млади често не траже помоћ јер су проблеми са менталним здрављем доста стигматизовани у друштву.

Град Ужице виде као безбедно место за живот и кретање, а небезбедно се осећају у виртуелном свети и истичу да је традиционално насиље углавном пренето у дигитални свет.

Млади препознају проблеме са којима се сусрећу млади са потешкоћама у развоју, истичући да школе углавном нису адекватно адаптиране за децу и млади који су корисници колица.

Као проблем високог приоритета млади су издвојили незапосленост, а миграцију младих у веће градове Србије као директну последицу незапослености. Као разлоге за миграцију, млади препознају и садржајнији живот у већим градовима, организован јавни превоз и бољу здравствену заштиту… Решење проблема виде у развијању програма који би младима обезбедио егзистенцију и социјалну сигурност и квалитетнију понуду послова

Детаљније резултате овог истраживања погледајте на следећем ЛИНКУ.   

 

 

Остале вести