КОМС: Системске промене да буду брже од младих са картом у једном смеру

Београд – Србија се нашла међу три европске земље које су у последњих 12 година највише напредовале у оквиру Индекса напретка младих Европског омладинског форума и са коначном оценом 79.91/100 заузела 42. место, од укупно 153 земље света које су обухваћене поменутом анализом.

Саопштење за јавност Кровне организације младих Србије преносимо у целости.

Поменути Индекс нам помаже да схватимо какав је живот младих особа кроз различите контексте у државама широм света, у којој мери остварују своја социоекономска и политичка права и да ли се осећају укључено у живот заједнице.

Тек када сагледамо на који начин држава ради на оснаживању младих људи, можемо увидети које политике функционишу, а шта је потребно унапредити.

Кровна организација младих Србије поздравља институционално препознавање важности улагања у младе и развој омладинске политике од 2011. године, када се по први пут у Републици Србији усвојио Закон о младима.

Овај Закон омогућио је да се глас младих адекватније чује у институцијама, кроз успостављање механизама учешћа младих и предуслова да се КОМС и други актери омладинске политике активније укључују у израду и праћење јавних политика.

Више од 10 година примене Закона показало је неопходност унапређења овог кључног документа, а млади у Србији готово исто толико дуго чекају измене Закона о младима. Овај процес, упркос обећањима, ни ове године неће бити завршен.

Напредак Србије који Индекс мери продукт је и залагања Кровне организације младих Србије за укључивање младих у креирање јавних политика и вишегодишњих заговарачких процеса у којима су учествовали млади у оквиру институција, али и изван њих.

КОМС доприноси изради и усклађивању политика по мери младих кроз учешће у радним групама и другим саветодавним телима, као што је Савет за младе Владе Републике Србије, а посебно кроз реализацију Дијалога са доносиоцима одлука у протекле четири године, што је препознала и сама председница Владе у писму захвалности КОМС-у и другим актерима омладинске политике, наводећи да су сви резултати и покренуте иницијативе произашли из приоритета које су млади делегирали.

Сигурни смо да ће и наредни дијалози са доносиоцима одлука имати за резултат унапређење система омладинске политике и укључивање младих.

Само неки од резултата Дијалога који су директно утицали на крајњи резултат Индекса напретка младих јесте имплементација програма “Моја прва плата” и израда Закона о радним праксама којим ће се по први пут у нашој земљи уредити ова област.

Уз то, ове године усвојена је Национална стратегија за младе на период до 2030. године, као и Акциони план.

Препознајемо простор да се боље користе механизми омладинске политике, а како је један од индикатора за остваривање циљева новоусвојене Стратегије за младе, број докумената јавних политика упућених младима на коментарисање, предлог Закона о буџету, као један од најважнијих докумената државе, заједно са другим важним документима требало би да буде упућен Савету за младе, што није до сада био случај.

Овим путем поздрављамо предлог Владе за креирање додатних прилика у области омладинског предузетништва и најаву изградње студентских комплекса који ће допринети осамостаљивању младих, јер млади заиста јесу најважнији аспект садашњости. Сматрамо да је баш зато неопходно још веће улагање у омладинску политику.

Према Закону о буџету за 2024. годину, за младе, који укупно чине 16% популације у Србији, планира се издвајање истих 0,08% од укупног буџета, а тај износ се у текућој години показао као недовољан за обезбеђивање квалитетне системске бриге о младима.

Промене које треба да доведу до системске бриге о младима не дешавају се довољно брзо, у поређењу са брзином одласка младих из Србије у потрази за бољим могућностима и достојанственијим животом.

Кровна организација младих Србије, као пуноправна чланица Европског омладинског форума, ће наставити да свакодневно ради на унапређењу положаја младих у Србији и успостављању дијалога са институцијама, како би млади утицали на  приоритизацију политика и остваривање својих гарантованих права.

Кључне препоруке за даљи развој омладинске политике за Народну скупштину и Владу Републике Србије које ће Кровна организација младих Србије наставити да заговара у наредном периоду:

  • Формирање одвојеног ресорног министарства које би се искључиво бавило младима: Министарство омладине / Министарство за младе;
  • Формирање Одбора за младе, сталног радног тела у оквиру Народне скупштине;
  • Унапређење и благовремено спровођење конкурса за реализацију омладинске политике од стране ресорног министарства;
  • Обезбеђивање већих средстава за спровођење Стратегије за младе и Акционог плана, као И  увећање буџета за омладинску политику;
  • Усвајање новог Закона о младима, у складу са сугестијама и препорукама младих;
  • Савет за младе Владе Републике Србије препознати као кључну институцију која треба да развија и подстиче међусекторску сарадњу где млади и доносиоци одлука могу да се изјашњавају о свим кључним нормативним документима. 

Вест преузета са сајта DIJALOG.NET

Остале вести