Менторска подршка

Унапређење интерних механизама организације за заштиту деце од насиља

Један од видова подршке на пројекту „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво“ јесте програм менторства за организације цивилног друштва. Организација PIN – Psychosocial Innovation Network (Mreža psihosocijalnih inovacija) искористила је ту могућност  и уз подршку ментора, Саше Стефановића директора МОДС-а, унапредила процедуре за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.

Након процеса самоевалуације, анализом постојећих интерних документа организације, дошло се до увида за унапређење различитих аспеката постојећих политика организације – детаљније процедуре за пријављивање инцидената или сумње да је дете жртва насиља; процена ризика од насиља над децом; додавање посебних процедура за пријављивање инцидената или сумњи на насиље над децом и додељивање одређене контакт особе у организацији која ће се бавити заштитом од насиља над децом.

Кроз програм менторства пружена је подршка унапређењу успостављених процедура за правовремено и адекватно реаговање у случају насиља над децом; омогућено је да организација креира окружење у коме ће свако дете бити безбедно, сигурно и заштићено и то применом највиших стандарда професионалног понашања и професионалне праксе.

Јачањем политика заштите деце, унапређењем процедура за процену ризика, побољшањем разумевања процеса административне истраге и повећањем свести о значају заштитних мера – директно се доприноси безбеднијем окружењу за децу у организацији и побољшању одговора на заштити деце.

Кроз иницијативу за менторство, PIN је потврдио посвећеност безбедном окружењу за децу и изградњи капацитета за ефикасну заштиту деце од насиља.

Зашто је важно да организације имају развијене интерне процедуре за заштиту деце од насиља?

Интерне процедуре су важне за организације које раде са децом да правовремено и адекватно реагују како би постале или остале окружење у коме ће свако дете бити безбедно, сигурно и заштићено. Треба имати у виду то да је свако дете потенцијално у опасности од злостављања и експлоатације, да особе које врше насиље над децом могу бити различитог нивоа блискости са дететом, укључујући и професионалце који су ангажовани на пословима помоћи и подршке деци.

За организације цивилног друштва важно је да успоставе и унапреде механизме за очување безбедности деце са којом раде, да предузму све неопходне мере да им не науде, да воде рачуна о томе ко долази у контакт са децом на активностима, да делују превентивно и да имају механизам за реаговање и пријаву сваке сумње и/или забринутости за безбедност деце. Предузимањем мера заштите од насиља над децом, организације осигуравају да њени запослени /сарадници /волонтери и програми не науде деци и да на адекватан начин реагују уколико до насиља дође.

Ужички центар за права детета, као Регионални ЕУ ресурс центар и у наредном периоду ће организовати менторску подршку за организације цивилног друштва у складу са њиховом потребом.

Менторска подршка се реализује у оквиру пројекта ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији кога подржава Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Београдска отворена школа и партнери. Ужички центар за права детета је Регионални ЕУ ресурс центар за организације цивилног друштва западне и југозападне Србије.


 

Остале вести