Обука за организације цивилног друштва које раде са и за децу

–  Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља –

Ужички центар за права детета реализовао је онлајн обуку „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“, 13. јуна 2023. за 23 професионалца из 11 организација цивилног друштва из Србије. Обука је за циљ имала освешћивање и оснаживање полазника и полазница да препознају, адекватно реагују у ситуацијама кршења права на недискриминацију;  превентивно делују; освесте сопствене улогеи одговорности у препознавању, заустављању и превенцији дискриминације.

Обука се односила на кључне теме: недискриминација као људско право и право детета; недискриминација у националном законодавству; одређење дискриминације; врсте и облици дискриминације; мере афирмативне акције; посебни облици дискриминације у васпитно-образовном систему; поступање у случају дискриминације; превенција дискриминације; улога ОЦД у превенцији и заштити права детета на недискриминацију; интегрисање недискриминаторне политике у рад ОЦД.

Евалуација обуке показује да су учесници изузетно задовољни и да обуку процењују корисном, примењивом, интересантном. Истичу да је добро то што обука обилује бројним примерима дискриминације, да је анализа појединачних примера допринела бољем разумевању феномена, али и начина реаговања и превенције. Иако у онлајн формату, динамици обуке и остваривању исхода су допринели разнолики облици рада: теоријски део; дискусија; рад на примерима и проблемским ситуацијама; видео материјали; кратки упитници за проверу знања, вештина и ставова.

Ова секторска обука се реализује у оквиру четворогодишњег пројекта ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији кога подржава Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Београдска отворена школа и партнери. За циљ има да допре до свих појединаца и група које су активне у својим заједницама и које доприносе позитивним друштвеним променама.

Ужички центар за права детета је Регионални ЕУ ресурс центар за организације цивилног друштва западне и југозападне Србије.    https://euresurscentar.bos.rs/

Остале вести