Одржана инфо сесија за посредничке организације

Након расписивања позива за Донације за посредничке организације у оквиру приступања Србије ЕУУжички центар за права детета(УЦПД) је4. октобра 2023.  организовао онлајн инфо сесију са 13 организација цивилног друштва из различитих округа: Град Београд, Подунавски, Шумадијски, Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички и Рашки.

Учесницима су представљени детаљи позива за донацију, дата појашњења и смернице за аплицирање, након чега су учесници постављали  питања која су помогла бољем разумевању позива и улоге будућих посредничких организација у подршци неформалним групама.

Сам програм подршке је намењен организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су у свом досадашњем деловању допринеле унапређењу јавних политика у оквиру приступања Србије ЕУ и које су у том процесу активно сарађивале са неформалним групама које делују на нивоу локалних заједница. У овом позиву УЦПД ће подржати три пројекта која долазе од организација које географски припадају неком од горенаведених округа.

Од изабраних ОЦД се очекује да раде на јачању својих институционалних и програмских капацитета и да кроз програм донација обезбеде подршку за 10 неформалних иницијатива из различитих тематских области:

 • подршка демократском развоју;
 • унапређење, заштита и промоција људских права;
 • развој локалне заједнице;
 • заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
 • унапређење запошљивости;
 • унапређење медијске писмености;
 • професионализација медија и медијских садржаја;
 • јавне политике усмерене ка младима;
 • социјална укљученост осетљивих група;
 • родна равноправност;
 • друге области од значаја за заједницу у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог програма.

Остале вести