ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА НОВИ ЦИКЛУС ПРОГРАМА ПОКРЕТ ПОЛЕТ

Отворен је конкурс за нови циклус програма јавног заговарања у заједници Покрет Полет. Програм је покренут је са намером да унапреди и подржи реформу јавних политика у процесу прикључивања Европској унији, пружајући финансијску и експертску подршку организацијама цивилног друштва да аргументовано заговарају за промене које доприносе социо-економском развоју.

Програм спроводи, уз финансијску подршку Европске унијеТраг фондација у партнерству са Центром за социјалну политику и у сарадњи са Коалицијом за развој солидарне економије (КоРСЕ).

Ко може да се пријави

  • организација цивилног друштва, удружење грађана, мрежа организација, синдикат, фондација или задужбина мора бити регистрована пре 1. августа 2021. године у Агенцији за привредне регистре Србије;
  • седиште организације цивилног друштва мора бити на територији локалне самоуправе (град, општина) за коју се подноси предлог пројекта, осим у ситуацијама када се заговара на окружном, регионалном и/или националном нивоу.

Који је тематски оквир конкурса?

  • унапређење квалитета и доступност услуга социјалне заштите ради побољшања положаја осетљивих група,
  • унапређење радних права и подстицај запошљавању осетљивих група или 
  • оснаживање социјалног предузетништва и подстицање иновација социјалних услуга.
  • Шта укључује програм подршке организацијама цивилног друштва?
  • финансијску подршку у максималном износу од 15.000 ЕУР за 12 месеци трајања пројекта;
  • програме обука намењене унапређењу процеса јавног заговарања;
  • подршку истраживању јавних политика од стране мултидисциплинарних тимова младих истраживача, као и тематско менторство из кључних области позива и комуникација и
  • умрежавање, размену искустава и промоцију иницијатива кроз различите канале комуникације и догађаје.

Више информација о тематским приоритетима, активностима које подржава програм Покрет Полет и условима конкурса Заговарачи промена, можете пронаћи у документу Смернице за конкурс, као и на званичном сајту програма.

Начин пријављивања на конкурс

Неопходно је да све заинтересоване организације попуне онлајн пријавни формулар, у оквиру ког ће приложити и попуњен оквирни буџет пројекта.

Рок за подношење онлајн концепта пројекта је недеља, 03. септембар 2023. године, до 23:59 часова.

За све додатне консултације и питања у вези са програмом и пријавом на конкурс контактирајте путем и-мејл адресе politike@tragfondacija.org, најкасније до среде, 30. августа 2023. до 12 часова.

Преузето са: Траг фондација

Остале вести