ПОЗИВ ЕКСПЕРТИМА ЗА САВЕТОДАВНИ КОМИТЕТ ОКВИРНЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА САВЕТА ЕВРОПЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе.

Саветодавни комитет Оквирне конвенције за заштиту националних мањина има важну улогу у праћењу примене Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, будући да разматра извештаје држава чланица и даје мишљење о положају припадника националних мањина у тим државама. Комитет министара Савета Европе усвојио је 17. септембра 1997. године Резолуцију (97)10 о правилима изборне процедуре за чланове Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у складу са чл. 24 – 26. Оквирне конвенције, док је 11. децембра 2019. године усвојио Резолуцију CM/Res(2019)49 о ревидираним аранжманима праћења, која је допуњена Резолуцијом CM/Res(2022)30 од 27. септембра 2022. године.

Све потребне информације за пријаву, као и Модел биографије за именовање чланова Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина налазе се у тексту Јавног позива.

Пријаве сa пoтрeбним прилoзимa дoстaвљaти искључивo електронским путем нa aдрeсу: nacionalnemanjine@minljmpdd.gov.rs, сa нaпoмeнoм: „Пријавa за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције“.

Рок за подношење пријава је 15. август 2023. године.

Јавни позив независним експертима зa кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе

Преузето: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Вест преузета са ЕУ РЕСУРС ЦЕНТРА ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ.

Остале вести