ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

Београдска отворена школа расписује Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација који је намењен организацијама цивилног друштва. Позив је део пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Подршка је намењена организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама. 

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА?

ОЦД могу добити подршку за реализацију активности чији је циљ допринос развоју постојећих активности организација или пилотирању нових идеја у оквиру процеса приступања Србије Европској унији, као и оснаживање интерних капацитета организација ради повећања њиховог деловања. 

ОЦД могу да кандидују предлоге пројеката у оквиру следећих тематских области: 

  • Подршка демократском развоју;
  • Унапређење, заштита и промоција људских права;
  • Развој локалне заједнице;
  • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене; 
  • Унапређење запошљивости;
  • Јавне политике усмерене ка младима;
  • Социјална укљученост осетљивих група;
  • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог Програма.

ШТА ОБУХВАТА ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ?

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности пројекта до 117.000,00 РСДПројекат може трајати најмање један, а највише три месеца.

Планирано је да Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организације буде стално отворен и током 2023. године биће подржано до 30 пројеката ОЦД.

Осим финансијске подршке, организације ће имати потребну менторску и експертску подршку за реализацију пројеката. 

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ?

Заинтересоване организације цивилног друштва могу доставити своје предлоге пројеката Београдској отвореној школи, Новосадској новинарској школи, Ужичком центру за права детета и ЕНЕЦА-и, у зависности од тога ком округу припадају.

Организације цивилног друштва које су регистроване у следећим окрузима: Златиборском, Рашком, Моравичком, Колубарском и Мачванском могу доставити пријаву искључиво електронским путем на следећу адресу: prijava@regioeurc.ucpd.rs .

ОЦД из других округа подносе предлог пројекта код националног или једног од остала два регионална ЕУ Ресурс центра који покривају округ из ког долази подносилац пројекта (више информација можете наћи у Смерницама).

Неопходно је да пријава садржи следећу документацију, коју можете преузети на овом линку.

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Буџет пројекта

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

Све потребне информације о овом позиву и начину пријаве можете наћи у Смерницама за подношење предлога пројеката које се налазе на овом линку.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације које своје предлоге пројеката достављају Ужичком центру за права детета, могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката електронским путем и то слањем имејла на адресу ucpd.1998@gmail.com  или на број телефона 031/510 180 и 064/121 999 7.

Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организације се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.

Остале вести