ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА СТРАТЕГИЈУ У ПИТАЊИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) са Акционим планом.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 01. 08. 2023. године до 01. 09. 2023. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм:  ,,Чланство у Радној групи за израду Стратегије за примену Архуске конвенције”.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Извор: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Вест преузета са ЕУ РЕСУРС ЦЕНТРА ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ.

 

 

Остале вести