Публикација – Права детета у Европској унији

Са задовољством вам представљамо нову публикацију МОДС-а „Права детета у Европској унији“ аутора Саше Стефановића. Ова књига пружа свеобухватан преглед права детета у оквиру Европске уније (ЕУ), укључујући основне вредности ЕУ, дефиницију детета, институционални оквир ЕУ и правне инструменте који штите права детета. Посебна пажња посвећена је економским, социјалним и културним правима детета, уз истраживање мера заштите од злостављања и експлоатације. Аутор такође анализира политике ЕУ у вези са децом у ситуацијама кризе и миграцијама, сагледавајући како се права детета одржавају и промовишу у тим изазовним околностима.

Почеци европских интеграција обележени су постављењем економских циљева: слободан проток пре свега робе, услуга и капитала – стварање јединственог тржишта. Заправо, безбедност Уније се заснивала на претпоставци да ће будући ратови европских држава бити избегнути ако су економије тих држава испреплетане и интегрисане.

Европска унија је настала да се спрече будући ратови на њеном тлу, а од уговора у Мастрихту (1993) преко уговора у Амстердаму (1999) до уговора у Лисабону (2009) вредности као основна људска права добијају све већи значај и простор у највишим правним инструментима Европске уније.

Да ли инсистирање на основним људским правима (и правима деце) и једнакости свих грађана помаже Унији или јој одмаже у постизању позитивне перцепције код грађана и да је грађани држава чланица блискије доживљавају? Колико су искрене и снажне речи „мир, социјална кохезија, солидарност, једнакост“ које шаље Унија и колико оне допиру до деце која одрастају у Европској унији или до деце на њеним ободима. Колико су важне њиховим родитељима и осталим одраслима који уместо њих одлучују?

Целу публикацију можете преузети на следећем линку.

Вест преузета са сајта Мрежа организација за децу Србије – МОДС.

Остале вести