ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЗАЈЕДНИЧКОМ КОНСУЛТАТИВНОМ ОДБОРУ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упутило Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији.

Рoк зa пoднoшeњe пријава продужен је до 15. октобра 2023. године.

Пријаве са пропратном документацијом из тачке VI Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) подносе се искључиво електронским путем на адресу: javni.poziv@minljmpdd.gov.rs са напоменом „Пријава за Заједнички консултативни одбор“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Извор: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Остале вести