Унапређење интерних механизама организације за очување безбедности деце

секторска обука-

У намери да се помогне организацијама које раде директно са децом и/или долазе у контакт повремено са децом, да буду и остану окружење безбедно за свако дете, Ужички центар за права детета и Мрежа организација за децу Србије (МОДС) организовали су обуку за унапређење интерних механизама организације за очување безбедности деце. Обука обухвата и индивидуално менторство како би организације практично инкорпорирале стандарде заштите деце у свој рад.


Саша Стефановић, директор Мреже организација за децу Србије


Организације цивилног друштва су на различите начине усмерене на унапређење положаја појединаца и породица у друштву. Када су у питању деца, организације најчешће настоје да спроводе разноврсне активности у циљу остваривања права детета било да је реч о образовању, социјалној заштити или некој другој области друштвеног функционисања.

Очување безбедности деце укључује све радње које организација предузима како би осигурала:

  • да њени запослени/сарадници, активности и програми не науде деци и да адекватно реагује ако до тога дође;
  • да су успостављене процедуре за ефикасно реаговање када постоји забринутост за безбедност деце;
  • да организација пријављује сваку сумњу и/или забринутост за безбедност деце у заједници у којој ради надлежним органима.

Зашто ова тема?

Насиље над децом је глобални феномен. Дешава се у свим земљама, друштвима и различитим окружењима. Може се јавити у различитим облицима, као физичко, сексуално, емоционално злостављање или као занемаривање. Деца могу да буду изложена сексуалном искоришћавању и злостављању, насиљу и занемаривању у породицама, заједницама, институцијама, организацијама, на приватним и јавним местима и у разним околностима. Особе које врше насиље над децом могу бити из различитих средина и различитог нивоа блискости са дететом, укључујући и професионалце који су ангажовани на пословима помоћи и подршке деци.

Имајући ово у виду, један од кључних приоритета организација које на било који начин долазе у контакт са децом јесте очување њихове безбедности и стварање подржавајућег окружења у којем су деца заштићена од било ког облика насиља.

Да би организације показале своју посвећеност заштити деце и да би се према овој теми односиле на систематичан и одговоран начин, важно је да успоставе и унапреде механизме за очување безбедности деце са којом раде, да предузму све да им не науде, да воде рачуна о томе ко долази у контакт са децом на активностима, да делују превентивно и да имају механизам за реаговање и пријаву сваке сумње и/или забринутости за безбедност деце.

Свако дете је потенцијално у опасности од злостављања и искоришћавања. Свако удружење, клуб, школица глуме или спорта, летњи камп, научни камп за децу и младе, истраживачки образовни центри за талентовану децу (и сваки други облик окупљања и организованог рада са децом и младима) треба да има у виду ову чињеницу. Стога је реализована обука и менторство на ову тему усмерено на опис процеса и алата који ће помоћи организацијама:

  • да процене колико су активности које спроводе безбедне за децу са којом раде и да процене ризике по децу који постоје у организацији;
  • да сазнају шта су стандарди за очување безбедности деце и провере у којој мери их испуњавају;
  • да мапирају локални контекст који је важан за заштиту деце;
  • да направе план за унапређење интерних механизама и процедура у организацији за очување безбедности.

Водич за унапређење интерних механизама организације за очување безбедности деце можете преузети овде.

Остале вести