УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Kомисија Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, формирана за избор организација цивилног друштва за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва,  спровела је процес избора кандидата за чланство у Савету и предложиће Влади Србије 11 чланова (и 11 заменика чланова) за ово тело, који су добили највише гласова. Оснивање Савета планира се у септембру 2023. године.

Највише гласова добили су кандидати Београдске отворене школе (БОШ) – саветник за јавне политике Владимир М. Павловић и менаџерка пројекта ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији Бојана Џуловић.

Подсећамо да је на предлог Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Влада Републике Србије у фебруару 2022. године усвојила Стратегију за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. године, а потом и двогодишњи Акциони план за њено спровођење. Кључна активност Стратегије је оснивање Савета за сарадњу и развој цивилног друштва, као саветодавног тела Владе, који ће представљати механизам за јачање принципа партиципације, отворености и инклузивности процеса креирања јавних политика. Савет ће бити састављен од једнаког броја од представника цивилног друштва и представника органа државне управе и то доносиоца одлука.

Гласање је обављено од 23. до 30. јуна 2023. године. Имајући у виду да у периоду предвиђеном за приговор није било приговора кандидата, Министарство ће предложити Влади за чланство у Савету следећих једанаест представника цивилног друштва са највишим бројем гласова добијених од организација цивилног друштва:

1. Београдска отворена школа

кандидат за члана: Владимир М. Павловић – Београдска отворена школа

кандидат за заменика члана: Бојана Џуловић –  Београдска отворена школа

2. Caritas Шабац

кандидат за члана: Мирољуб Николић – Caritas Шабац

кандидат за заменика члана: Андријана Николић – Caritas Шабац     

3. Кровна организација младих Србије

кандидат за члана: Гордана Адамов – Кровна организација младих Србије (КОМС)

кандидат за заменика члана: Милица Борјанић – Кровна организација младих Србије (КОМС)

4. Фондација “Центар за демократију“

кандидат за члана: Наташа Вучковић – Фондација Центар за демократију

кандидат за заменика члана: Милош Ђајић – Центар модерних вештина         

5. Траг фондација

кандидат за члана: Марија Митровић – Траг фондација

кандидат за заменика члана: Жељко Митковски – Фондација Ана и Владе Дивац 

6. Мрежа организација за децу Србије

кандидат за члана: Саша Стефановић –  Мрежа организација за децу Србије (МОДС)

кандидат за заменика члана: Ива Ераковић – Пријатељи деце Србије

7. Европски омладински центар Војводине

кандидат за члана: Милан Криловић – Европски омладински центар Војводине

кандидат за заменика члана: Едит Вереш – Савез удружења „Новосадски омладински форум“

8. Асоцијација ДУГА

кандидат за члана: Александар Прица – Асоцијација ДУГА

кандидат за заменика члана: Славиша Ковач – Асоцијација ДУГА

9. Одбор за људска права Ниш

кандидат за члана:  Драган Ђорђевић – Одбор за људска права Ниш

кандидат за заменика члана: Маја Каменов – Одбор за људска права Ниш

10. Удружење грађана за демократију и грађанско образовање “Грађанске иницијативе”

кандидат за члана: Драгослава Барзут  – Грађанске иницијативе

кандидат за заменика члана:  Ивана Теофиловић – Грађанске иницијативе

11. Центар за европске политике

кандидат за члана: Ранка Миљеновић – Центар за европске политике

кандидат за заменика члана: Милена Лазаревић – Центар за европске политике

Више информација на веб-сајту Министарства за људска и мањинска права

Остале вести