ЦЕНТАР ЗА ПРАВА ЗАПОЧЕО ЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА “ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОБИТИ ДЕЦЕ У ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА”

Центар за права детета је започео са спровођењем пројекта “Промовисање добробити деце у заштити од насиља”, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији кроз Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР). Пројекат се спроводи у периоду од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2026. године.

Више од милијарду деце широм света се суочава са различитим облицима насиља, било да је реч о насиљу у породици, школи, локалној заједници, или институцијама социјалне заштите. Ова искуства могу изазвати озбиљне последице по ментално здравље деце, укључујући депресију, анксиозност и друге проблеме.

У Србији, систем подршке деци која су изложена насиљу као и са менталним изазовима је ограничен, а многа деца се суочавају са стигмом и не знају где да потраже помоћ. Процеси процене и третмана у здравственом систему су често дуги, што значи да деца не добијају одговарајућу подршку на време. Последња истраживања указују на широко распрострањено насиље у породици над децом у Србији, што се делимично приписује традиционалним вредностима које подржавају примену физичких казни. Више од 40% деце до 14 година је доживело насилне облике дисциплиновања, док је у ромским насељима тај број чак 67%. Поред тога, забринутост изазива и породично насиље над женама и децом, као и насилно понашање младих.

Пројекат ће побољшати приступ и квалитет услуга менталног здравља и подршке која се пружа деци која су ризику од насиља или су већ изложена насиљу. У пројекат ће бити укључено 10 општина широм Србије у рад на едукацији стручњака из сектора образовања, социјалне и здравствене заштите и подизању свести међу децом и њиховим родитељима и старатељима о важности менталног здравља и превенцији и заштити деце од насиља.

Кроз развој програма и сарадњу са децом из различитих школа широм земље, биће развијена дигитална платформа и брошуре које ће едуковати децу о заштити од насиља и очувању менталног здравља. Паралелно с тим, биће спроведена и кампања како бисмо јавности пренели кључне поруке о важности менталног здравља деце и потреби за превенцијом и заштитом деце од насиља.

Циљ је унапређење приступа услугама и рано препознавање проблема, како бисмо утицали да деца добију  потребну подршку у право време. Кроз јачање капацитета стручњака из различитих сектора и оснаживање локалних заједница у којима деца живе, желимо да допринесемо унапређењу права деце и њихове добробити, пружајући им шансу за безбеднији и здравији живот.

Вест преузета са сајта Центра за права детета.

Остале вести