ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Предлога програма заштите природе Републике Србије 2024-2032. године.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 21. 08. 2023. године до 04. 09. 2023. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм: ,,Чланство у Радној групи за израду Предлога програма заштите природе Републике Србије 2024-2032. године”.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

 Извор: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Преузето са сајта ЕУ Ресурс Центра за цивилно дриштво у Србији.

Остале вести