Представљамо вам Филмарт из Пожеге

Недостатак културних програма који подстичу критичко мишљење, као и слаб ниво партиципације локалне заједнице у програмима из области културе, карактеристични су за већину места у унутрашњости Србије, укључујући и Ужице, Чачак и Пожегу. Тренд концентрисања међународних пројеката из области културе, а посебно филмског стваралаштва у највеће градове, као и пракса да се веће културне манифестације и пројекти из културе ретко продуцирају и организују у унутрашњости Србије, упркос постојању људских и логистичких капацитета, додатно доприноси маргинализацији не само публике, већ и стваралаца на локалу. Испитивање културних потреба различитих циљних група заједнице је важан посао кога се скоро нико не прихвата. У креирање програма из области културе и уметности, ретко се укључују грађани. Негује се презентациони, тј. пасивни приступ, док сва искуства из ове области показују да је партиципаторни приступ далеко делотворнији и даје запаженије разултате. Незадовољење културних потреба у заједници може довести до негативних појава у друштву – пасивизације, дискриминације, нетолерарнције, ниског нивоа интеркултуралне осетљивости, што даље води до ксенофобије и насиља. Наша мисија је да овакво стање мењамо и да својим деловањем доприносимо активном укључивању грађана у друштвени живот своје заједнице.


Независни филмски центар „Филмарт“ је основан 2005. године као група, тада, младих људи из Пожеге, која је настојала да у својој локалној заједници, али и шире у Златиборском и Моравичком округу, подстиче развој културе, интеркултуралности, уметничке (посебно филмске) продукције, међународне сарадње и оснаживања младих кроз програме едукације у области културе и уметности. У свом скоро дводеценијском деловању, Филмарт је као удружење грађана, реализацијом преко стотину различитих пројеката, настојао да оствари дугорочан позитиван ефекат на своју локалну заједницу – да допринесе децентрализацији културе кроз подстицање и оснаживање локалних креативних потенцијала, кроз едукативне и партиципативне програме са младима и другим осетљивим групама, као и кроз програме развоја публике у области културе. Кроз сарадњу са заједницом – са појединцима из различитих социјалних група, са другим невладиним организацијама, доносиоцима одлука, локалним институцијама, привредним сектором, реализујући своје програме, Филмарт настоји да подстакне продуктивност заједнице и да креира стимулативно социјално окружење, отворено за промене, дијалог, као и за свесно и одговорно сагледавање потреба и могућности заједнице у циљу њеног даљег развоја. 

Филмарт је највише препознат у свом окружењу, али и на међунараодном плану, као организатор „Интеракције“ – међународног едукативно-продукцијског програма који подржава независне и младе филмске ствараоце и подстиче међукултурни дијалог. Стимулишући продукцију кратких документарних филмова, кроз сарадњу студената филмских школа из целог света и подстичући едукацију у области креативног документарног филма, „Интеракција“ промовише вредности као што су слобода изражавања, иновативност, инклузија и солидарност. Обједињујући едукацију и филмску продукцију (програми: Камп, Радионица, Teen Doc Радионица), као и предстаљање најквалитетније светске продукције документарног филма најширој публици (Фестивал), Интеракција анимира велики број грађана и грађанки у Златиборском и Моравичком округу.

Кроз реализацију својих пројеката, Филмарт посебан значај даје младима, средњошколцима из западне Србије. У циљу доступности едукативних програма у области филма и медија у западном делу Србије, Филмарт од 2011. године, реализује програм Филмски едукативни центар „Интеракција“ (ФЕЦИ). До данас је девет генерација полазника похађало ФЕЦИ, што чини преко 130 младих са територије западне Србије, а око 30 њих је уписало и завршило студије режије, глуме, камере, монтаже, продукције на филмским академијама. Данас су то млади успешни филмски радници, а неки од њих су данас сарадници Филмарта на бројним пројектима и своје знање и исксутво стечено школовањем и радом широм света, враћају управо заједницама из којих су потекли – Чачку, Пожеги, Ужицу итд.

Ипак, чини се, највећи изазови у раду Филмарта су финансијска одрживост, развој и стабилност саме организације, а тиме и јачање степена утицаја на развој локалне заједнице. Финасирање пројеката из области културе је увек минимално када су у питању локални извори, тако да се као и бројна друга удружења у области културе, умрежавамо и удружујемо са другим сродним организацијама из земље и региона, градимо партнерства и настојимо да утичемо на донаторе и друге потенцијалне финансијере да културу и уметност посматрају као моћне заговарачке алатке којима се може допрети до различитих циљних група и које могу допринети подизању нивоа свести грађана и доносилаца одлука о различитим проблемима у заједници.

Препознати приоритети наше организације су у домену омладинске политике, регионалне и међународне сарадње у раду са младима, подстицања креативних потенцијала локалних заједница, медијске писмености, родне равноправности, али такође се бавимо и питањима одрживости малих заједница – на првом месту, темама као што су „одлив мозгова“ и циркуларне миграције, али и заштитом животне средине и климатским променама. Настојимо да утичемо на промене локалних политика према младима, као и на културне политике градова и општина у којима делујемо.

НФЦ Филмарт из Пожеге са пројектом „Култура пита младе – Истраживање културних потреба младих у Општини Пожега” подржан је од стране Регионалног ЕУ ресурс центра, Ужичког центра за права детета, у оквиру Позива за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација.

Слађана Петровић Варагић

НФЦ Филмарт

Остале вести