УПОЗНАЈТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ

Златиборски круг је 2001. године у Чајетини основала група ентузијаста, од којих је свако имао неку тему којом је желео да се бави, од животне средине до људских права. Тако смо у почетку, кроз организовање локалних акција, помагали да се решавају проблеми избеглица, сеоских жена, загађености животне средине, старих на селу, деце и младих…

Током година су наши представници учествовали у процесима израде већине локалних акционих планова и стратешких докумената, а многе процесе смо иницирали кроз пројекте за које смо добијали подршку. Помогли смо да се оснује омладинска организација ЦМОК (Центар младих организованих креативаца), да се покрене и опреми Канцеларија за младе и Волонтерски социјални сервис, али смо се суочили са проблемом одласка младих након средње, а често и основне школе, из Чајетине.

Без обзира на велики број предности које пружа мала средина, осипање младих је проблем који захтева сталне програме обуке за нове активисте и волонтере, али веза са основном и средњом школом, преко наших чланица професорки, и сарадња са директорима чајетинских школа, помаже да имамо директну комуникацију са ученицима. Председница Златиборског круга, мр Зорица Милосављевић је наставница биологије у основној школи „Димитрије Туцовић“, координаторка Еколошке секције у школи и међународног програма Еко-школе, па се, барем за теме заштите животне средине, не бринемо за учеснике.

Пре две године, Златиборски круг је учествовао у међународном програму, у уређивању и адаптацији Климатског пакета – иновативног, мултимедијалног образовног  пакета за предшколце, основце и средњошколце, који доприноси подизању свести и нивоа употребљивог знања о климатским променама и њиховим последицама на живи свет на планети, као и у обуци наставника о коришћењу уџбеника, приручника и других делова овог едукативног пакета.

Како су се поједини пројекти одвијали и завршавали, препознавали су се проблеми и потребе одређених група, па су планирани и реализовани нови пројекти кроз које су се ти проблеми решавали. Током једног пројекта за младе, на радионици о препознавању стереотипа и предрасуда, приметили смо да велики број учесника има доста предрасуда везаних за старе људе, па је одатле потекла идеја за пројекат који подржава међугенерацијску сарадњу и солидарност. Пројекат је трајао годину дана и укључио је много лепих и квалитетних активности којима су се подједнако радовали и наши млади и стари учесници. Млади су од чајетинских пензионерки учили о ручном раду, припремању старинских слаткиша, старим обичајима, а пензионере су обучавали коришћењу компјутера и паметних телефона, писању мејлова… Тако је дошло и до покретања Волонтерског социјалног сервиса чији су млади чланови, у почетку, помагали у кризним ситуацијама, као што су били велики сметови по селима када су односили старима лекове и неопходне намирнице.

У то време, од 2014. до 2020. године, Златиборски круг је био пружалац услуге социјалне заштите Помоћ у кући за старе, где су осим редовних активности и посета геронтодомаћица старим и усамљеним корисницима, организоване хуманитарне акције путем којих су укључивани грађани и установе у прикупљање намирница, одеће, техничких апарата, ствари за кућу и делова намештаја. Млади волонтери су уз геронтодомаћице посећивали старце и старице на селу и помагали у припреми огрева, брању малина и шљива, чишћењу и кречењу.

Упоредо са овом услугом, 2014. је покренута и услуга Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у Чајетини (траје и данас), кроз коју се већ 9 година редовно помаже деци и младима са  развојним тешкоћама и њиховим породицама.

Дневни боравак финансира општина Чајетина, а Златиборски круг је кроз реализацију бројних пројеката унапређивао услугу уређивањем и опремањем просторија, набавком средстава за едукацију, додатном обуком запослених и родитеља и старатеља. Златиборски круг кроз свој рад редовно промовише добру вољу, солидарност и помагање онима којима је помоћ потребна, као и повезивање свих у локалној заједници у том циљу. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју је смештен у основној школи у Чајетини, што доприноси развоју инклузије, јачању емпатије и волонтеризма код основаца, који учествују у различитим заједничким активностима са корисницима, у креативним, кулинарским, еколошким и здравственим  радионицама. Корисници Дневног боравка, заједно са члановима књижевне, ликовне и еколошке секције учествују у обележавању свих важних датума у годишњем школском календару.

Током пројекта Модел циркуларне економије у служби заштите животне средине, који је Златиборски круг 2019-2020. реализовао са Амбасадорима одрживог развоја, основан је Циркуларни оркестар, чији су чланови, ученици основне школе „Димитрије Туцовић“, са музичким инструментима направљеним од рециклираних материјала, на националној конференцији о принципима циркуларне економије извели песму Циркуларна економија, која је касније, са преводом, приказана на конференцији у Америци.                                                                    

Можда је чињеница да Златиборски круг постоји и ради у малој средини допринела повезивању људи и институција на решавању питања од општег значаја. Као најзначајнија тема која окупља све становнике Чајетине је свакако подршка деци са сметњама у развоју. Тренутно се приводи крају једногодишњи пројекат „Партнерство у заједници – решење кризе“ чији је циљ пружање подршке особама са сметњама у развоју и њиховим породицама у кризним ситуацијама. Један од значајнијих резултата пројекта је израда Протокола о пружању подршке особама са сметњама у развоју у општини Чајетина у периодима појачаних и специфичних потреба као што је пандемија или нека друга ванредна ситуација. Овај Протокол је први у Србији и њиме ће се дефинисати све обавезе и специфичне акције релевантних установа, организација и институција, за подршку особама са сметњама у развоју и њиховим породицама у кризним ситуацијама.

И за наредни период Златиборски круг планира програме којима се унапређује квалитет живота становника Чајетине, у које се укључују појединци и јавне институције, а као највећи допринос нашег удружења локалној заједници видимо баш то повезивање и солидарност, ширење добре воље и промоцију животних вредности.

Зорица Милосављевић, председница удружења

Остале вести