УПОЗНАЈТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА: Друштво за церебралну и дечију парализу општине Ивањица

Друштво за церебралну и дечију парализу општине Ивањица је социо-хуманитарна организација основана 2002. године. На самом почетку је било локално удружење грађана, али од 2020. године делује на територији Републике Србије као републичка социо-хуманитарна организација.

 

„Удружење за церебралну и дечију парализу у Ивањици од самог почетка имало је јасну и велику визију у којој закон помагања другима није само дужност, већ много више од тога у чему је Ивањица и успела.”

 

Наш рад, пројекти, програми и службе подршке су усмерени на децу, младе и одрасле са сметњама у развоју/инвалидитетом, на стара и незапослена лица, на стварање бољег живота за њих, њихове породице и заједнице у којима живе  и подупрти су поштовањем и одговорношћу, а спроводе их висококвалификовани професионалци и обучени сарадници.

Резултате које остварујемо и олакшице које доносимо деци, младима и старим лицима су велика инспитација за цео тим Друштва.

Током свих ових година рада Друштво  је успоставило сарадњу са бројним невладиним организацијама, градовима и општинама, министарствима, Домом здравља, Црвеним крстом Ивањица и другим институцијама које имају за циљ унапређење квалитета живота људи којима је помоћ неопходна.

Путем различитих програма и пројеката, грађани су  упућени у потребе и начин функционисања особа са сметњама у развоју/инвалидитетом.

Друштво се може похвалити сарадњом са родитељима деце са сметњама у развоју/инвалидитетом, који су  оспособљени за процес укључивања деце и породица  у локалну заједницу и како би се побољшао квалитет њиховог живота.

У оквиру текстилне радионице се учесници срећу са различитим материјалима, обучавају се за рад на разбој, хеклају, израђују различите предмете, декоришу  их и на тај начин показују своју креативност.

Грaфичка радионица учесницима пружа могућност да се оспособљавају за  израду позивнице, честитке и штампају потребне материјале.

Организују се и инклузивне радионице са ученицима основних школа и промовише хуманитарни рад кроз истицање потреба и права особа са инвалидитетом.

Дневни боравак  за децу и младе са сметњама у развоју/инвалидитетом у оквиру својих активности омогућава развијање вештина свакодневног живота, комуникације и међуљудских односа у  зависности од потреба и интересовања корисника.

Неке од делатности Друштва су и обрађивање и објављивање научно стручне литературе, објављивање књига и других публикација, покретање самоодрживих пројеката, организовање стручних скупова.

Овако богато искуство у реализацији широког спектра активности је утицало на унапређење рада и живота особа са сметњама у развоју/инвалидитетом, не само на територији општине Ивањице, већ и шире.   

Ауторка текста
                              Мр Светлана Главинић
           Председница Друштва за церебралну и 
дечију парализу општине Ивањица

                

Остале вести