Позив за подношење предлога пројеката │ Медијски активизам, дезинформације и поларизације

Новосадска новинарска школа упућује позив за подношење предлога пројеката чији је циљ подизање капацитета организација цивилног друштва (ОЦД) у урбаним и руралним областима за промовисање медијског активизма и супротстављања дезинформацијама и поларизацијама.

Овај позив за подношење предлога је део регионалног пројекта “НАШИ МЕДИЈИ”, који се уз подршку Европске уније реализује у Албанији, Босни и Херцеговини, Косову*, Македонији, Црној Гори, Србији и Турској.

Позив за подношење предлога је отворен за организације цивилног друштва у Србији које се баве развојем и унапређењем медија, слободом изражавања или дигиталним технологијама, као и едукацијом, људиским правима или родном равноправношћу.

Позив је отворен и за самосталне пројекте једне ОЦД и за партнерства формирана између развијених ОЦД са седиштем у урбаним срединама (већим градовима) и локалних организација који делују у мањим заједницама и руралним областима. Предност ће имати пројекти у којима постоји партнерство са другим организацијама цивилног друштва.

Укупан износ који је доступан у оквиру овог Позива за подношење предлога пројеката је 45 000 евра.

Пројекат за који се подноси пријава мора износити између минимум 7 000 и максимум 15 500 евра. Кофинансирање пројекта од стране подносиоца предлога пројекта (или партнера) није обавезно.

Време трајања пројекта мора бити између 9 и 18 месеци.

Прекогранична партнерства нису дозвољена овим позивом.

Једна организација у овом позиву може учествовати у два предлога пројекта, једном као апликант а други пут као партнер. Као партнер организација може учествовати на два различита пројекта.

Детаљне смернице за апликанте су доступне ОВДЕ.

Рок за подношење предлога пројекта је 25.02.2024. до 23.59 часова.

Питања о овом позиву могу бити постављена искључиво писаним путем на мејл адресу: grantovi@novinarska-skola.org.rs. Рок за подношење питања писаним путем је 18.02.2024. до 23.59 часова.

Онлине информациона сесија о овом позиву ће бити одржана 25.01.2024. од 12:00х.

Пријаве за инфо сесију је потребно послати на grantovi@novinarska-skola.org.rs како бисте добили даље инструкције.

Анекс 1_Позив за подношење предлога пројеката

Анекс 2_Смернице за подносиоце предлога пројеката

Анекс 3а_Опис пројекта

Анекс 3б_Буџет

Анекс 3ц_Изјава подносиоца предлога пројекта

Анекс 3д_Овлашћење партнера

Анекс 4_Нацрт уговора о додели гранта

Анекс 5_ Нацрт обрасца за програмско извештавање

Анекс 5а_Нацрт обрасца за финансијско извештавање

Остале вести