ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ОДРЖИВИ ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

Београдска отворена школа расписује позив за доделу донација за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу у оквиру Фонда за одрживи локални развој.

Овај позив је намењен организацијама цивилног друштва и јединицама локалних самоуправа које су у свом досадашњем деловању допринеле унапређењу стратешког и нормативног оквира, локалних јавних политика, рада институција у области заштите животне средине и одрживог развоја на локалном нивоу, као и осмишљавању иновативних решења у овој области.

У оквиру овог позива биће подржане три (3) иницијативе за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу.

Предвиђен период трајања пројеката је 12 месеци, a почетак имплементације пројеката планиран је за децембар 2023. године.

Рок за пријаву је 15. новембар 2023. године, до 15:00 часова путем овог линка.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Предложене иницијативе треба да покрију најмање једну од три наведенe области:

1) отпорне и чисте заједнице,

2) одговорна и ефикасна употреба природних ресурса,

3) зелени раст и развој.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ОВАЈ ПРОГРАМ

Предлог пројекта се подноси у конзорцијуму који чине најмање две организације цивилног друштва и две јединице локалне самоуправе из којих су организације цивилног друштва.

Подносиоци пројекта морају бити из два (2) од 31 града/општине у којима се спроводе активности у оквиру платформе „Одрживи развој за све”: Апатин, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Босилеград, Бујановац, Власотинце, Гаџин Хан, Димитровград, Житорађа, Зајечар, Зрењанин, Књажевац, Кула, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Мерошина, Ниш, Нови Сад, Пожега, Пирот, Прокупље, Ражањ, Рума, Сврљиг, Сомбор, Суботица, Сурдулица, Ужице, Чајетина.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Подносиоци пројекта могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности до 26.000 евра.

Корисници финансијске подршке могу бити организације цивилног друштва које су део конзорцијума, док јединице локалне самоуправе могу имати само статус сарадника на пројекту и не могу примити средства из буџета пројекта.

КОФИНАНСИРАЊЕ

Износ донације може бити највише 95% укупног буџета пројекта, док остатак представља суфинансирање, односно, учешће подржаних организација цивилног друштва које износи најмање 5% од укупног буџета пројекта.

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ

Подношење предлога пројеката за учешће на Програму се врши искључиво електронски путем ОВОГ ЛИНКА. Предлози пројеката који буду достављени на други начин неће бити разматрани.

Од носиоца пројекта се очекује да приложи следећу документацију:

· пријавни формулар;

· предлог буџета пројекта (у ЕУР);

· изјаву носиоца пројекта;

· изјаву партнера на пројекту;

· документ (писмо) којим се потврђује намера о сарадњи организација цивилног друштва и јединица локалне самоуправе;

· списак чланова пројектног тима који укључује представнике свих чланова конзорцијума.

За пријаву се користе формулари којима се може приступити ОВДЕ.

*Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама које се налазе на овом линку.

ИНФО СЕСИЈА

Београдска отворена школа организује онлајн инфо сесију за све заинтересоване организације 25. октобра 2023. у 11 часова. Уколико желите да учествујете на инфо сесији, можете се пријавити путем овог линка.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Заинтересовани подносиоци предлога пројеката могу да добију додатна појашњења у вези позива, услова за учешће у Фонду за одрживи локални развој и поступка подношења предлога пројеката, слањем имејла на адресу euresurscentar@bos.rs или путем броја телефона + 381 60 655 19 01 најкасније до 10. новембра 2023. до краја радног дана.

—————-

Фонд за одрживи локални развој спроводи се у оквиру Платформе за општедруштвени дијалог „Одрживи развој за све” која је успостављена уз подршку Швајцарске организације за сарадњу и развој (СДЦ) и Немачке развојне сарадње, а имплементира се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030”. Фондом непосредно руководи Београдска отворена школа (БОШ), као један од партнера на Платформи, задужена за подршку иницијативама за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу. Додатна подршка Фонду пружа се у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији” који се реализује уз подршку Европске уније у Србији.

Вест преузета са сајта Београдске отворене школе.

Остале вести