УПОЗНАЈТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА: Форум цивилне акције- ФОРЦА

Мирослав Тамбурић, извршни директор

Општина Пожега у протеклих двадесетак година није показивала значајно интересовање за регулисање социјалних политика кроз планско пружање услуга. Урађене су неке ствари – донете одлуке о Социјалним услугама и формирању Савета за социјалне услуге још 2011. године, али и тада је то било више због притиска органа централне власти него због реалне жеље и препознатог проблема од стране локалних доносилаца одлука. Том одлуком једина социјална услуга која је грађанима Пожеге на располагању је услуга личног пратиоца и она се из године у годину финансира. Општина Пожега не врши консултације са грађанима и не испитује потребе грађана о њиховим потребама. 

Од других социјалних актера у заједници, очекује се да учествују у спровођењу мера и активности у оквиру социјалне заштите. Пожега, као једна од општина са нејасном политиком у области социјалне заштите која је важна за више хиљада грађана суочава се са неколико проблема:

1) Недостатак организационих капацитета и људских ресурса.

2) Недостатак планског приступа у управљању људским ресурсима.

3) Неусклађеност локалних активности са Законом о социјалној заштити.

4) Недостатак учешћа грађана и грађанки у планирању пружања услуге социјалне заштите.

 

Све ове околности су утицале на нас да се као организација заинтересујемо за овај проблем и да ојачамо сарадњу са  Друштвом за церебралну и дечију парализу општине Пожега, као једном од организација са којом је сарадња најбоља и најсврсисходнија. Ово удружење већ дуги низ година, са мање или више успеха се бори да преко пројектног финансирања реализује активности намењене особама са инвалидитетом. Проблем је нередовно финансирање и самим тим одсуство континуитета у раду са овим особама. Због тога, ФОРЦА покушава да утиче, заједно са грађанима и другим организацијама из Пожеге, да подржи активности овог удружења на разне начине.

Током прошле и ове године неке су се околности значајније промениле. Реализовали смо више активности и поред чињенице да су ресурси за то били ограничени, да ФОРЦА као организација нема довољно знања у области социјалне политике, а и да грађани осим декларативне саосећајности и спремности за подршку ипак не показују превелико интересовање за овакве теме.

Користећи знања и искуства из претходних кампања и активности покренули смо заједнички иницијативу за Измену одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Пожега.

Састанци, преговори и договори, лобирање, јавна окупљања, дописи…Све смо то заједно радили. И урадили смо добар посао.

 

Основан је Клуб за особе са сметњама у развоју / инвалидитетом који је намењен деци, младима и одраслим особама са сметњама у развоју. У овом клубу ће се реализовати активности индивидуалног и групног рада са особама са сметњама у развоју које доприносе њиховом оспособљавању за самосталан живот, активирању њихових психо-моторних, интелектуалних, креативних, радних потенцијала.

Ово је само први корак. У ком смеру корачамо даље?

Занимају нас права младих особа са инвалидитетом на остваривању  радних права, у складу са законом и њиховом радном способношћу. Млади ОСИ су у друштву представљени као социјална категорија, која не може да се брине о себи у највећем броју случајева.

Без обзира на ниво радне способности углавном су упућени на родитеље, а када они остаре проблем се усложњава. У исто време, постоји интересовање код младих ОСИ да се професионално докажу. Однос локалне заједнице према особама са инвалидитетом може варирати у зависности од различитих фактора, укључујући степен свести о питањима инвалидитета, доступност ресурса и подршке, политике и програма локалне самоуправе, као и опште друштвене норме и ставове.

Шта ће нам бити важно у том контексту?

Подршка запошљавању особа са инвалидитетом, укључујући програме професионалне рехабилитације, испуњавање квота за запошљавање особа са инвалидитетом. 

Према подацима Републичког завода за статистику око 8% становништва припада категорији ОСИ. Србија и Европска унија (ЕУ) имају различите политике запошљавања, али Србија тежи да усклади своје политике с правилима и стандардима ЕУ како би постала чланица ЕУ у будућности. ЕУ активно промовише права особа с инвалидитетом на различитим нивоима, најчешће кроз Конвенцију УН-а о правима особа с инвалидитетом (УНЦРПД) и проводи је кроз своје политике и законодавство и кроз Стратегија ЕУ за особе с инвалидитетом, Иницијатива за запошљавање младих – Гаранција за младе.

Закон такође забрањује дискриминацију особа са инвалидитетом у процесу запошљавања.

Трудићемо се да допринесемо примени тог закона. Примена закона је ваљда и наша мисија и усуд нашег посла. И нека је, само смо га бирали.

Мирослав Тамбурић, ФОРЦА Пожега

Остале вести