ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА НЕФОРМАЛНИМ ГРУПАМА

РАСПИСУЈЕМО ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НЕФОРМАЛНИМ ГРУПАМА! 

Уколико сте група појединаца, окупљена око решавања неког проблема у заједници, која броји најмање три особе, које су држављани Србије и уколико је макар једна особа међу вама пунолетна, можете се пријавити на наш Програм подршке неформалним групама! Ми ћемо вас подржати, финансијски и менторски, при решавању конкретног проблема у вашој заједници.

Неке од активности које можете спроводити у оквиру овог програма су кампање за подизање свести локалног становништва о одређеном проблему (које могу бити и онлајн и офлајн), затим уређење јавног простора (паркови, међублоковски простор, пешачке и бициклистичке стазе итд.) или ангажовање заједнице кроз различите формате (петиције, трибине, уличне акције итд.).

Од вас се очекује да делујете и радите у својој локалној заједници и да допринесете добробити заједнице и проналажењу решења за конкретне проблеме/изазове. Уз то, није потребно да ваша група буде регистрована као удружење грађана нити да има претходног искуства, већ да у предлогу пројекта покажете да сте својим деловањем утемељени у заједници, тј. да се бавите темама које су важне за заједницу и да у свој рад укључујете грађане.

КОЈУ ВРСТУ ПОДРШКЕ ИМАТЕ НА РАСПОЛАГАЊУ?

Када је реч о финансијској подршци, можете конкурисати за пројекте у максималној вредности до 235.000,00 РСД.

Уколико будете одабрани за подршку, пројекте ћете реализовати, првенствено, уз подршку посредничких организација ЕУ Ресурс центра и та подршка ће се састојати из два сегмента:

   • програмског – посредничке организације ће помоћи неформалним групама у имплементацији пројеката и остваривању постављеног циља кроз пружање менторске и експертске подршке; 

   • финансијског – сва плаћања неформалних група биће реализована преко посредничких организација у складу са одобреним буџетима неформалних група.

  Период трајања пројекта је од три до пет месеци, а одабране неформалне групе су у обавези да своје пројекте реализују у периоду од 1. маја до 30. септембра 2024. године.

  Посредничке организације које ће радити са неформалним групама током 2024. године су: Бум Бечеј, Сомборски едукативни центар, Развојни бизнис центар Крагујевац, Форум цивилне акције ФОРЦА Пожега, Светионик, ТОЦ – Асоцијација за развој одрживих заједница, NEXUS Врање и Проактив. Неформалне групе биће распоређене посредничким организацијама у зависности од округа у ком делују (више информација налази се у Смерницама).

  КОЛИКО ПРОЈЕКАТА ЋЕ БИТИ ПОДРЖАНО?

  Кроз Програм подршке за неформалне групе биће подржано до 80 пројеката неформалних група у 2024. години, и то на следећи начин:

    • Новосадска новинарска школа у сарадњи са партнерским посредничким организацијама подржаће до 20 пројеката неформалних група;

     • Организација ENECA у сарадњи са партнерским посредничким организацијама подржаће до 30 пројеката неформалних група;

     • Ужички центар за права детета у сарадњи са партнерским посредничким организацијама подржаће до 30 пројеката неформалних група.

    Позив за доделу донација за неформалне групе биће расписан једном годишње у оквиру ЕУ Ресурс центра (биће укупно три позива). 

    Неформалне групе могу да доставе само једну пријаву у оквиру овог позива.

    КАКО И КАД ДА СЕ ПРИЈАВИTE? 

    Пријава треба да садржи следећу документацију:

    Анекс 1: Предлог пројекта

    Анекс 2: Предлог буџета пројекта

    Анекс 3: Изјава неформалне групе

    За пријаву се обавезно користе обрасци које можете преузети на овом ЛИНКУ.

    Неформалне групе подносе предлог пројекта искључиво електронским путем на мејл регионалног ЕУ Ресурс центра који покрива округ у ком неформална група делује.

    Мејл адресе на које треба да пошаљете пројектну документацију налазе се у Смерницама, а у овом документу наведене су и мејл адресе посредничких организације на које можете слати питања и недоумице које имате. 

    Рок за подношење предлога пројеката је 6. март 2024. године, до 23:59 часова.

    Детаљније информације о овом позиву наћи ћете у Смерницама за учешће у Програму подршке неформалним групама које можете наћи на овом ЛИНКУ.

    Посредничке организације ће реализовати Инфо сесије о овом позиву током фебруара, а тачан датум, време и место одржавања инфо сесија биће објављен на њиховим сајтовима и друштвеним мрежама, као и на каналима комуникација ЕУ Ресурс центра.

    Овај позив део је пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који води Београдска отворена школа са партнерима, а усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

    Остале вести