Jaвни пoзив удружењима и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања упућуjе Jaвни пoзив удружењима и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 14.09.2023.године до 29.09.2023.године. РОК ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 15. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ.

Пријаве са пропратном документацијом из тачке VI Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) подносе се искључиво електронским путем на адресу: javni.poziv@minljmpdd.gov.rs са напоменом „Пријава за Заједнички консултативни одбор“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Преузето са сајта Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Остале вести