ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЕУ КРОЗ СПОРТ, КУЛТУРУ И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ

Делегација Европске уније у Србији и ЕУИНФОНЕТ до краја 2023. године има отворен јавни позив за достављање пројеката са циљем промоције вредности и политика ЕУ кроз различите друштвене, културне, спортске, интелектуалне, образовне и друге друштвене иницијативе у Србији.

„Циљ овог позива је повезивање са локалним партнерима који организују различите друштвене, културне, спортске, интелектуалне, образовне или друге друштвене иницијативе које имају потенцијал да промовишу вредности ЕУ и покажу директне или индиректне користи од односа Србије са ЕУ, кроз активне ангажовање и иновативна мултидисциплинарна решења. Oвом иницијативом такође желимо да подстакнемо међукултурални, међуетнички и међугенерацијски дијалог и размену“, стоји у позиву.

Овај позив је отворен за свa удружења, организације, ОЦД, институције, фондације, фестивале итд. који су основани у Републици Србији и деле вредности и мисију ЕУ.

Пријаве ће бити оцењене према следећим критеријумима:

– Релевантност (друштвена, културна, спортска, гастрономска, еколошка) предложене иницијативе за локалну јединицу;

– У којој мери предложена иницијатива промовише ЕУ, њене вредности, политике и акције и/или усклађеност Србије са стандардима и политикама ЕУ;

– Outreach потенцијал: директан ангажман са грађанима, медијска покривеност, оглашавање, присуство на друштвеним мрежама;

– Комуникациони, односно промотивни потенцијал у вези са ЕУ, њеним вредностима, политикама, актуелним међусекторским питањима, као што су инклузивност, родна равноправност, различитост, сарадња са државама чланицама ЕУ, итд.;

– Однос између траженог буџета и понуђених резултата;

– Капацитет организације(а) да спроведе предложене активности.

Пријаве ће се редовно разматрати, а сви учесници конкурса ће бити благовремено обавештени.

Више информација: ЕУ у Србији

Вест преузета са сајта ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВУ

Остале вести