УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ (2023-2030)

Усвојен је Акциони план за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. Године, објавило је Министарство туризма и омладине.

Акциони план је креиран у широком консултативном процесу у коме су учествовали представници институција, министарстава и представници младих.

Акциони план, као документ јавне политике, операционализује општи и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, те прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и изворе финансирања. Стога, усвајање Акционог плана наставља да операционализује опредељење државе дефинисано Стратегијом за младе 2023-2030 да ради са младима и за младе у циљу обезбеђивања услова који ће омогућити младима да у потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у друштву, доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју читавог друштва.

Средства која су планирана за имплементацију Акционог плана за период од 2023. до 2025. године износе 10.648.263.494,00 динара. У 2023. години, као првој години имплементације Акционог плана, планирана су средства у износу од 3.201.116.142,00 динара

Акциони план можете прочитати на линку.

Кровна организација младих Србије (КОМС) је саопштила да у наредном периоду предстоји израда новог нацрта Закона о младима, који ће бити у складу са тренутним положајем и потребама младих у Републици Србији.

„Овим процесом смо завршили један део који се тиче кључних докумената који уређују положај младих у Републици Србији, остаје нам даље да кроз дијалоге и учешће у Савету за младе говоримо о потребама и положају младих, као и да на таквим пољима заговарамо и будемо присутни када се о оваквим темама дискутује, као и да пратимо реализацију Акционог плана“ кажу из КОМС-а.

Извор: Министарство туризма и омладинеКОМС 

Остале вести