НОВА ИНФО СЕСИЈА: ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА