НАЦРТ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА ДЕХУМАНИЗУЈЕ ДЕЦУ У ПСИХИЈАТРИЈСКИМ УСТАНОВАМА