АЖУРИРАНЕ ВЕРЗИЈЕ ДОКУМЕНАТА ПОЗИВA ЗА ДОНАЦИЈЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАЖЕ ОД 1. АПРИЛА 2024.