ТРЕНИНГ: РАД СА МЛАДИМА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА