КОНКУРС ЗА ПРОГРАМ ЗА ЛИДЕРЕ_КЕ У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ ПРАВА